HUBUNGI KAMI
ALAMAT

Bahagian Perumahan Penjawat Awam Malaysia

Jabatan Perumahan Negara

Aras 4, Blok Podium, Menara Usahawan
Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 Putrajaya
Malaysia

: +603-88805118
: +603-88805119
: support.ppa1m@jpm.gov.my

Waktu perkhidmatan :
Isnin hingga Jumaat
08:00 Pagi - 05:00 Petang

KAMI DISINI